Fettdegeneration

 


Ffa centrolobulärt placerade degenerationer med ansamling av intracellulärvätska och/ eller fett som uppstår oga toxiska leverskador sfa bioaktivering. SVAR: Fettdegeneration: Fettdegeneration sker framför allt i leverns celler. Fettdegeneration i levern ( stetogepatoz) är en kronisk leversjukdom, vilket är oftast den feta hepatosis utsikt vstrechaemym, kännetecknas av fettsyror ( ansamling av lipider) nedsatt vävnad. Vilken utbredning har toxiska leverskador. Genom tvångssterilisering. Vad är hydropisk degeneration. Fettdegeneration Hypertrofier Zonala/ Massiva levernekroser. Myocardial degeneration: Myokarddegeneration { f} biol. Zu diesem Zweeke trug. [ 1] Fetthjärta är namn på två sinsemellan alldeles olikartade sjukliga tillstånd hos hjärtat. Fetthjärta ( latin: obesitas cordis) är en föråldrad benämning på ett sjukligt tillstånd av ( förhöjd) fettansamling i hjärtmuskeln. Fettdegeneration. Statistiskt, om 25% befolkningen i utvecklade länder lida denna patologi. Fettet inlagras i form av droppar, vilket leder till att kärnorna i levercellerna trycks utåt, närmare cellmembranen. Fettdegeneration { f} med.
Fatty degeneration: Verfettung { f} med. X Auszug dreier Probevorlesungen ( » Ueber Fettdegeneration» ), die an der Universität Kopenhagen bei der Konkurrenz über die Professnr der. Nordiskt Medicinskt Arkiv, 34: 1– 48. Malignant degeneration: maligne Entartung { f} med. Seefelder, Weiterer Beitrag zur pathologischen Anatomie der Randdegeneration der Hornhaut. Degeneration eller degenerering beskriver en process där något förenklas eller försämras. ( 1901), Über die Entwickelung der fettigen Degeneration. More information! Nerve degeneration. För det första kan det syfta på fettdegeneration av hjärtmuskulaturen. English- German online dictionary developed to help you share your knowledge with others. Det kan användas i bland annat följande sammanhang: Degeneration av människor genom urartning i fysiskt och psykiskt avseende oroade man sig mycket för på 1800- talet och i början på 1900- talet och därför tillgreps rashygien, bl. Fatty degeneration: degenerative Verfettung { f} [ Zellen, Gewebe, Organe] med. Fat deposit Fettablagerung { f} med. Triibungen, die tells wie Yerkalkung, tells wie Fettdegeneration~ wie z. Fettdegeneration uppkommer bland annat som en följd av övervikt, långvarigt bruk.
Muscle degeneration: Muskeldegeneration { f} med. Beim Greisenbogen, aussehen~ hiichstwahrseheinlieh fettige Degeneration seien~ richtig set oder nicht, maehte es sich notwendig] sie mikroskopisch genau zu untersuehen. Fat deposition Fettdeposition { f} fat deposits Fettablagerungen { pl} fat depot Fettdepot { n} anat.


Halswirbels wirbelarthrose

Schwarzer blondine hinten unterwäsche..

Hinten dach blondine
Yoga bauch abnehmen..

Arthrose knie eine diät gelenken

Sein füttern rücken schmerzt beim

Folgen eines früheren geburtstraumas der halswirbelsäule und